24 Μαρτίου, 2006

Χάϊ κου

Μεγάλος βράχος.
Τραγουδήσεις ή κλάψεις
ο ίδιος είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: