01 Οκτωβρίου, 2006

Em-body

Έρχομαι,
Με τον απήγανο σείοντας την αυλαία του βορρά, με το βορρά
αποκλείοντας τ'αηδόνια.

[Σύμπαντα νοητά και κόσμοι ανέφικτοι πρώτη σιωπή του αιωνίου
μες στην ποιότητα πλέω σημείο γεωμετρικό ο γυμνός.]

Φύλλο της δάφνης φύλλο της ζωής που σύρει έλκοντας και το κλαδί
της λεύκας, η ευτυχία στιγμή, μια πόρτα στο φώς νοείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: